یکشنبه ۲۸ مهر ۹۸
ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :
خبری شد، خبرتان میکنیم !

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی

در حال حاضر مرکز ترجمه تخصصی مینوترجمه در دو زبان ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی و ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی در حال ارائه خدمات می باشد. کاربران عزیز میتوانند در زمان ثبت سفارش خود با انتخاب گزینه فارسی به انگلیسی، فایل خود را برای ما ارسال نمایند. فایل ارسالی شما در اسرع وقت بررسی شده و قیمت گذاری خواهد شد. جهت مشاهده پیش فاکتور می توانید به محیط کاربری خود وارد شده و از گزینه پیگیری سفارش ترجمه اقدام نمائید.

سفارش ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی


ترجمه فارسی به انگلیسی متون و مقالات فنی مهندسی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی برق
ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مکانیک
ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی شیمی و نفت
ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی عمران
ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی کامپیوتر
ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی پزشکی
ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مواد
ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی صنایع
ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی کشاورزیترجمه فارسی به انگلیسی متون و مقالات علوم پایه

ترجمه فارسی به انگلیسی شیمی
ترجمه فارسی به انگلیسی فیزیک
ترجمه فارسی به انگلیسی آمار
ترجمه فارسی به انگلیسی ریاضی محض
ترجمه فارسی به انگلیسی ریاضی کاربردیترجمه ترجمه فارسی به انگلیسی متون و مقالات علوم انسانی

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت
ترجمه فارسی به انگلیسی حسابداری
ترجمه فارسی به انگلیسی اقتصاد
ترجمه فارسی به انگلیسی تاریخ
ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه
ترجمه فارسی به انگلیسی علوم اجتماعی
ترجمه فارسی به انگلیسی علوم سیاسی
ترجمه فارسی به انگلیسی فقه و علوم اسلامیترجمه فارسی به انگلیسی علوم پزشکی

ترجمه فارسی به انگلیسی قارچ شناسي پزشكي 
ترجمه 
فارسی به انگلیسی پرستاري
ترجمه 
فارسی به انگلیسی فيزيوتراپي
ترجمه 
فارسی به انگلیسی ايمني شناسي
ترجمه 
فارسی به انگلیسی آموزش بهداشت
ترجمه 
فارسی به انگلیسی ميكروبشناسي باليني
ترجمه 
فارسی به انگلیسی خون شناسي
ترجمه 
فارسی به انگلیسی فيزيولوژي
ترجمه 
فارسی به انگلیسی فيزيك پزشكي
ترجمه 
فارسی به انگلیسی ويروس شناسي پزشكي
ترجمه 
فارسی به انگلیسی بهداشت محيط
ترجمه 
فارسی به انگلیسی بيوشيمي باليني
ترجمه 
فارسی به انگلیسی سم شناسي
ترجمه 
فارسی به انگلیسی پزشكي
ترجمه 
فارسی به انگلیسی فيزيولوژي دامپزشكي
ترجمه 
فارسی به انگلیسی باكتري شناسي دامپزشكي
ترجمه 
فارسی به انگلیسی بافت شناسي دامپزشكي
ترجمه 
فارسی به انگلیسی ايمني شناسي دامپزشكي
ترجمه 
فارسی به انگلیسی قارچ شناسي دامپزشكي
ترجمه 
فارسی به انگلیسی انگل شناسي دامپزشكي
ترجمه 
فارسی به انگلیسی مهندسي ايمني صنعتي
ترجمه 
فارسی به انگلیسی بيوتكنولوژي
ترجمه 
فارسی به انگلیسی ژنتيك پزشكي

Link: http://minootarjome.com/page/ترجمه-تخصصی-فارسی-به-انگلیسی-69.html

ارتباط با ما سریع

نام و نام خانوادگی *
پست الکترونیکی *
متن پیغام *